Licencja

Licencja jednostanowiskowa na użytkowanie programu
JEZYK NIEMIECKI – Kompendium tematyczne dla poziomu A2–B1.


Par. 1.
Wydawnictwo Wagros przyznaje niewyłączną licencję na używanie oprogramowania na jednym komputerze. Użytkownik nabywa prawa własności do nośnika oprogramowania, natomiast Wydawnictwo nie przenosi na niego prawa własności do oprogramowania.

Par. 2.
Użytkownik nie ma prawa do:
– dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie wynikowym oprogramowania,
– rozpowszechniania oprogramowania (lub jego części) w jakiejkolwiek formie i miejscu,
– tworzenia opracowań będących pochodną oprogramowania i/lub towarzyszącej mu książki. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń jest naruszeniem prawa autorskiego i jako takie powoduje odpowiedzialność karną.

Par. 3.
Oprogramowanie jest dostarczane w formie „takie, jakie jest". Wydawnictwo nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni wszystkie oczekiwania i wymagania Użytkownika oraz, że działanie oprogramowania w komputerze Użytkownika będzie wolne od błędów i wad. Wydawnictwo nie odpowiada wobec Użytkownika i osób trzecich za jakiekolwiek straty i szkody powstałe w wyniku lub niemożności użycia oprogramowania, w tym w szczególności za utratę dochodów lub innych korzyści, zakłócenia pracy przedsiębiorstwa, utraty informacji handlowych lub innych strat.

Par. 4.
W wypadku naruszenia warunków licencji Wydawnictwo może unieważnić licencję.