Podręcznik

WIZJA
Podręczniki, ich obudowa oraz pomoce dydaktyczne naszego wydawnictwa odpowiadają rzeczywistym oczekiwaniom i potrzebom ucznia, a nie producentów najnowszych rozwiązań, narzędzi oraz sprzętu z zakresu technologii informatycznych.

MISJA
W efekcie podejmowanych działań stworzyliśmy świetnie uzupełniający się model relacji edukacyjnej: język obcy <=> uczący się, który:
– dostarcza uczącym się materiałów do nauki języków obcych zarówno w formie tradycyjnej – książkowej, jak i wykorzystującej sprawdzone technologie z zakresu IT,
– wykorzystując możliwości, jakie daje wzajemne uzupełnianie się podręcznika i aplikacji multimedialnej w dydaktyce, tworzy warunki do osiągania efektu synergii w nauczaniu języków obcych,
– stosując sprawdzone w praktyce rozwiązania z zakresu technologii informatycznych efektywniej wykorzystuje czas pracy tak ucznia jak i nauczyciela.

REALIZACJA
– Stworzyliśmy dynamiczny kurs powtórzeniowy zapewniający rzetelne przygotowanie do egzaminu na poziomie A2-B1 zawierający różnorodny materiał językowy pozwalający na dostosowanie podręcznika do możliwości uczących się i zgodny z nową podstawą programową.
– Stworzyliśmy obudowę multimedialną – Platformę językową wydawnictwa Wagros pozwalającą na samodzielną (ale opartą o podręcznik bazowy) powtórkę przerobionego materiału – służą temu liczne dodatkowe interaktywne ćwiczenia, pozwalające dostosować tempo i styl uczenia się do aktualnych potrzeb i możliwości ucznia.